glocal-art

Nevladina organizacija "Kultura, mediji i edukacija" - ARTHEA

SVE ŠTO BISTE TREBALI ZNATI O HINDUIZMU:

 

HINDUIZAM

 • Većina hindusa vjeruje u mnoštvo bogova, ali u jednu temeljnu Stvarnost, a ta je da se nakon smrti duša ponovno rađa u nekom drugom tijelu
 • Njihov je simbol sveti glas OM

PODRIJETLO

 • Hinduizam potječe otprilike od 1750. PUE (prije Krista = prije uobičajene ere) iz Indije
 • Danas se proširio diljem jugoistočne Azije

UTEMELJITELJI

 • Hinduizam nema jednog utemeljitelja
 • Njegove najdrevnije bogove donijeli su arijski narodi, koji su prodrli u Indiju
 • Šiva je jedan od glavnih hinduističkih bogova

VEDE

 • Najranija hinduistička vjerovanja zapisana su u Vedama oko 1400. PUE, koje se sastoje od himni i pjevanja
 • Ri Veda je najvažnija knjiga Veda

KLJUČNE TOČKE

 • Ljudi koji žive dobrim životom rađaju se ponovno u višem životu; loš život vodi u niži život
 • Hindusi teže oslobađanju iz kruga ponovnih rođenja da bi postali jedno s Brahmanom

HINDUISTIČKI BOGOVI

Nekoliko najvažnijih:

Brahman - božanska apsolutna stvarnost
Višnu - onaj koji daje život
Šiva - bog dobra i zla
Sarasvati - božica istine
Indra - božica ljepote
Kali - božica smrti
Krišna - junak i ljubavnik

SVETI GRAD

 • Varanasi ili Benares u Indiji, jedan je od najstarijih gradova na svijetu i glavni cilj hinduističkog hodočašća
 • Svake godine dolaze milijuni ljudi da bi se okupali u njegovoj svetoj rijeci Gangesu
 • Vjeruju da voda ispire svaki grijeh
 • Često u rijeku prosipaju pepeo spaljenog pokojnika

SVETA KRAVA

 • Hinduisti poštuju sve životinje, a osobito krave, koje su sveta bića
 • Većina hinduista jesu vegetarijanci
 • Krava je simbol žene i hranjenje krave smatra se činom štovanja

HINDUISTIČKI BLAGDANI

Divali - novogodišnja svetkovina svjetla
Holi - proljetna svetkovina
Janmaštani - krišnin rođendan
Šiva Ratri - glavna svetkovina Šive

HINDUISTIČKE RIJEČI

Atman - pojedinačna duša
Avatar - pojava Višnua na Zemlji
Guru - vjerski učitelj
Jogi - svjetski čovjek
Karma - moralni zakon
Mantra - sveti poj, pjesma ili himna
Mokša - oslobođenje od životnog ciklusa
Nirvana - potpuni mir
Puja - štovanje
Sanskrt - hinduski jezik

 

TIPOVI HINDUIZMA:

Ostali 5 %
Višnu 25 %
Vaišnaviti 70 %

 

Views: 146

Reply to This

© 2024   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service