glocal-art

Nevladina organizacija "Kultura, mediji i edukacija" - ARTHEA

OSVRT NA PERFORMANCE SITUACIJSKI PERFORMATIVAN ORKESTAR MOBITELA ODRŽAN U SLAVONSKOM BRODU

U središtu Slavonskog Broda održan je 5. svibnja performance pod naslovom Situacijski performativan orkestar mobitela.

Ovaj performance priredili su – uz pokroviteljstvo više institucija, među kojima vrijedi istaknuti Ministarstvo kulture Republike Hrvatske - studij u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i nevladina organizacija iz Slavonskog Broda ARTHEA. Glavna autorica projekta ovoga performancea bila je dr. sc. Vesna Srnić, a u njegovom je osmišljavanju kao i u realizaciji surađivao dipl. učitelj Tomislav Lačić. Performance su izveli studenti fakulteta, a snimili osim studenata i članovi/članice video družine Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Slavonskom Brodu.

Zamoljen da komentiram i vrednujem ovaj iznimno impresivan umjetnički događaj htio bih posebno naglasiti sljedeće:
1. Performance predstavlja paradigmatičan slučaj inovativne umjetničke prakse.
2. U estetskom pogledu performance zaslužuje najvišu ocjenu.
3. Visoku ocjenu zaslužuje i društvena angažiranost kojom je ovaj događaj protkan.
4. Posebno pozitivno valja vrednovati odgojno-obrazovnu komponentu preformancea, kao i činjenicu da je on uključen kako u kurukulume Osnovne škole I. G. Kovačića tako i u nastavni rad u okviru kolegija Medijska kultura Fakulteta za odgojne o obrazovne znanosti.

„Zahvaljujući i medijima, u našim je postmodernističkim vremenima napredujućega populizma vrijednost istine (razumjela se ona makar i kao uvažavanje činjenica) ozbiljno dovedena u pitanje. Važna je uvjerljivost kojom se tuđi interesi prikazuju kao vlastiti, a jedini kriterij koji se poštuje jest efikasnost. Stoga nestaje razlika između istine i obmane, pravednoga i nepravednoga, smislenoga i besmislenoga. U tom se sklopu javlja dramatično pitanje: ima li čovječanstvo na raspolaganju ikakva sredstva kojima će se suzbiti barbarizacija u koju nas zastrajelost istine vodi?“ * 


Na temelju navedenoga zaključujem kako ova vrsta umjetničke prakse usmjerena na odgoj i obrazovanje djece i mladeži zaslužuje svaki oblik podrške te se ona može smatrati mjerodavnim doprinosom razvijanju primjerene medijske kulture.

* Zastarjelost istine? ( The Obsoleteness of Truth ) 
Izvornik: Philosophy of Media / Brdovčak, Srećko Mac (ur.). - Zagreb : Sveučilište Sjever, HFD, IME , 2017. 90-90 (ISBN: 978-953-56314-7-7). Skup: Philosophy of Media/Filozofija medija

U Zagrebu, 10. svibnja 2018.

                                                                                    Prof. dr. sc. Lino Veljak
                                                                                    Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
                                                                                    Ivana Lučića 3.
                                                                                    10000 Zagreb

Views: 47

Comment

You need to be a member of glocal-art to add comments!

Join glocal-art

© 2019   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service